Instrukcja

Aby skorzystać z pełni istotnych dla Ciebie informacji, musisz wybrać odpowiednią gminę.

Serwis transakcyjny - ma na celu wspomaganie procesu sprzedaży oraz utrzymanie partnerskich kontaktów z klientami.

Wybierz gminę


Portal korporacyjny - ma na celu prezentację organizacji, jej działalności i produktów. Są wykorzystywane w ekstranecie oraz internecie dla różnych odbiorców przedstawiające różną treść.

Serwis informacyjny - jest to serwis poświęcony informacjom o organizacji, misji, charakterze organizacji, liście sukcesów, danych identyfikacyjnych i kontaktowych, zawierający katalog produktów lub usług, cen oraz aktualne informacje o organizacji oraz bieżącą ofertę handlową. Charakteryzuje się dużymi zasobami treści.